ชลาชล ทองหล่อ

ชลาชล ทองหล่อ

205/13-14 ทองหล่อ ซอย9-11 , สุขุมวิท55,คลองตัน เหนือ,วัฒนา,กรุงเทพฯ, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เราให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมแฟชั่นใหญ่ๆในประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะในปี2012 เราได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในธุรกินแฟชั่นของประเทศไทย ชลาชลยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมีเดียและแฟชั่นในประเทศไทย เช่นแบงคอค แฟชั่น โซไซตี้ (BFS)