ชลาชล เทอมินอล21

ชลาชล เทอมินอล21

ชั้น1 เทอมินอล21,อโศก,ถนนสุขุมวิท,คลองเตย,กรุงเทพฯ, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เราให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมแฟชั่นใหญ่ๆในประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะในปี2012 เราได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในธุรกินแฟชั่นของประเทศไทย ชลาชลยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมีเดียและแฟชั่นในประเทศไทย เช่นแบงคอค แฟชั่น โซไซตี้ (BFS)