ชลาชล สยาม ซอย3

ชลาชล สยาม ซอย3

ถนนพระราม1,ปทุมวัน,ปทุมวัน,กรุงเทพฯ, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เราให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมแฟชั่นใหญ่ๆในประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะในปี2012 เราได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในธุรกินแฟชั่นของประเทศไทย ชลาชลยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมีเดียและแฟชั่นในประเทศไทย เช่นแบงคอค แฟชั่น โซไซตี้ (BFS)