แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

Chada Cafe' เปิดบริการ 6.30-18.00 น. มีบริการ internet wifi Free !!!