คาเฟ่ ตาตินน์

คาเฟ่ ตาตินน์

เลขที่ 65 ถนนวิทยุ ทางเข้าซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

คาเฟ อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับวันว่างๆ