แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านC-BAR มีอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท มีดนตรีสดทุกวัน