เหลาริมทาง By เชฟเดช สาขาเลี่ยงเมืองนนท์

เหลาริมทาง By เชฟเดช สาขาเลี่ยงเมืองนนท์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

สร้างสรรค์อาหารเหลาราคาริมทางโดยเชฟประสบการณ์ร่วม20ปีทั้งในและต่างประเทศ