บูช การ์เด้น บาร์ แอนด์ เรสเตอรอง

บูช การ์เด้น บาร์ แอนด์ เรสเตอรอง

Ruamchitt Plaza Hotel เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิทใกล้ซอย 15 แขวงวัฒนา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

Enjoy your dine and drink experience at Bush Garden Sports Bar. With many variety of food and drinks to choose from, also, equipped with standard size pool tables to play a game or two with your friends.