โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอยนานาเหนือ แขวงมักกะสัน เขตวัฒนา กรุงเทพ ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการตรวจรักษาโรค,ให้คำปรึกษาและบริการทางการแพทย์ภายในที่เดียว