ร้านอาหาร บูเดชิเก

ร้านอาหาร บูเดชิเก

ห้อง SS5025 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ชาบูเกาหลีบุพเฟ่ และอาหารเกาหลีหลากหลายเมนู ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน