Bara Coatings Co., Ltd.

Bara Coatings Co., Ltd.

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ยี่ห้อ GLASURIT (สีนกแก้ว) จากประเทศเยอรมนีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย