Banchamek Gym Training

Banchamek Gym Training

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

[ENG] This is the second official Banchamek Gym fan page. Give information about training session, gym detail, shop, location and accommodation. [THA] เพจนี้เป็นเพจรองที่แยกมาจากเพจหลักของ Banchamek Gym ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชั่วโมงการฝึกซ้อม ข้อมูลในยิม ตำแหน่งที่ตั้ง การจำหน่ายสินค้าในค่ายและการจองที่พักสำหรับฝึกซ้อม