บ้านไร่กาแฟ

บ้านไร่กาแฟ

ถนนเอกมัย แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านอาหารและร้านกาแฟในรูปแบบไทยๆ เปิด 24ชั่วโมง