Baan Rub Rong บ้านรับรอง

Baan Rub Rong บ้านรับรอง

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

"อันธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้อนต้อนรับ" สุภาษิตนี้คือสุภาษิตที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ดีที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นคนไทยเราเดินทางผ่านไปที่ไหน ก็สามารถเดินเข้าไปดื่มน้ำดื่มท่ารวมไปถึงร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าของบ้านได้ ถึงแม้ว่าจะไม่รู้จัก มักจี่กันมาก่อนก็ตาม ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของเรือนชานทั่วไปที่จะต้องมีการเตรียมหุงหาอาหารไว้ให้พร้อมพรั่งตลอดเวลาเพื่อเอาไว้รับรองแขกเหรื่อได้อย่าง สมบูรณ์มากที่สุด ร้านอาหาร ‘บ้านรับรอง’ เล็งเห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยข้อนี้ที่ควรสืบสานไว้ จึงได้ตระเตรียมอาหารไทยชั้นเลิศทั้งคาวหวาน หลากหลายรายการที่ปรุงด้วยสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้านเพื่อให้แขกพิเศษของเราได้อิ่มเอมและประทับใจเสมือน ‘บ้านรับรอง’ คือบ้านของท่านเอง