ร้านวิเชียรโภชนา

ร้านวิเชียรโภชนา

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารจีนสูตรโบราณสไตล์กว้างตุ้ง เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 2516 เวลาทำการ: 8:00 - 20:00 น.