คอร์เรียนดนตรีเด็กเล็ก-ผู้ใหญ่ อังกฤษ ศิลปะ แคมป์ปิดเทอม

คอร์เรียนดนตรีเด็กเล็ก-ผู้ใหญ่ อังกฤษ ศิลปะ แคมป์ปิดเทอม

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เปิดสอนวิชา ดนตรีสากล เปียโน ไวโอลีน กลอง กีตาร์ ดนตรีไทย ขิม ภาษาอังกฤษ และศิลปะ