เอเซีย บุ๊ค ธนิยะ

เอเซีย บุ๊ค ธนิยะ

เลขที่ 52 อาคารธนิยะ ชั้น 3 ห้อง 342-343 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10500

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น3,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน