เอเซีย บุ๊ค สยามดิสคัฟเวอรี่

เอเซีย บุ๊ค สยามดิสคัฟเวอรี่

เลขที่ 427-428 อาคาร สยามดิสคัฟเวอรรี่ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น4,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน