เอเซีย บุ๊ค เพนนิลซูลา พลาซ่า

เอเซีย บุ๊ค เพนนิลซูลา พลาซ่า

อาคารเพนนิลซูลา พลาซ่า ชั้น 2 ถนนราขดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย , 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น2,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน