เอเซีย บุ๊ค ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เอเซีย บุ๊ค ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เลขที่ 94 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 ห้อง plz.2shp029b ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย, 12131

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น2,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน