เอเซีย บุ๊ค จามจุรี สแควร์

เอเซีย บุ๊ค จามจุรี สแควร์

เลขที่ 317 อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10300

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น2,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน