เอเซีย บุ๊ค เซ็นทรัลเวิลด์

เอเซีย บุ๊ค เซ็นทรัลเวิลด์

อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 ห้อง B316 ถนนราขดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น6,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน