เอเซีย บุ๊ค เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เอเซีย บุ๊ค เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เลขที่ 7/386 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 3 ห้อง 305 ถนนบรมราชนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10700

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น3,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน