เอเซีย บุ๊ค เซ็นทรัล ลาดพร้าว

เอเซีย บุ๊ค เซ็นทรัล ลาดพร้าว

เลขที่ 1698 ชั้น 3 ห้อง 327 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10900

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น3,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน