เอเซีย บุ๊ค เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

เอเซีย บุ๊ค เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

เลขที่ 344 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 ห้อง 343/1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน