เอเซีย บุ๊ค บีเทรนด์ เดอะมอลล์บางแค

เอเซีย บุ๊ค บีเทรนด์ เดอะมอลล์บางแค

เลขที่ 275 หมู่ 1 อาคารเดอะมอลล์บางแค ชั้น 2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย , 10160

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ตั้งอยู่ที่ชั้น3,เป็นเชนร้านหนังสือภาษาอังกฤษและตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศไทย,มีหนังสือและนิตยสารที่มากมายหลากหลายทั้งแบบสัมผัสได้และแบบดิจิตอล.มีมากกว่า70สาขา ภายใต้ชื่อเอเซีย บุ๊ค และบุ๊คกาซีน