ร้านอาหาร อกิโยชิ สาขา สยามสแควร์วัน

ร้านอาหาร อกิโยชิ สาขา สยามสแควร์วัน

ห้อง SS5026 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บุพเฟ่สุกี้ญุี่ปุ่นและชาบูน้ำซุปสูตรพิเศา ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน