ร้าน เอกเอก

ร้าน เอกเอก

ห้อง SS1017 ชั้น 1 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ของตกแต่งบ้านงานฝีมือทำจากเหล็กสแตนเลสเชื่อมเป็นโครงหุ่นต่างๆ