เอไอพี โกลบอล

เอไอพี โกลบอล

121 ถนนบางนา-ตราด ,ดอกไม้ ,ประเวศ,กรุงเทพฯ, 10250

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เอไอพีโกลบอลจำกัดได้พัฒนาการศึกษาของนักเรียน.ทุกแบรนด์พาร์ทเนอร์,และหลักเศรษฐศาสตร์ของเอไอพีโกลบอลเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา.ไม่จำกัดอายุหรือเบื้องหลัง,ทุกคนสามารถที่จะมาเป็นนักเรียนที่เอไอพีโกลบอลได้และเรียนรู้ไม่เพียงแค่การเอาตัวรอดจากการแข่งขันของศตวรรษที่21.เอไอพีโกลบอลจำกัดเป็นผู้นำทางด้านการให้การศึกษาในตะวันออกเฉียงใต้ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นผ่านส่วนต่างๆของเอไอพีโกลบอลจำกัดเพื่อการพัฒนาของนักเรียนจนถึงจุดสูงสุด