สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ