สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ