กิม เมี่ยงปลาเผา

กิม เมี่ยงปลาเผา

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

เมี่ยงปลาเผา ชุดละ 120 บาท อยู่ระหว่าง ซอย 6 กับ 8 ท่าดินแดง