วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เปิดสอนสายพาณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ ในแผนกการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งรอบเช้า รอบบ่าย และรอบวันอาทิตย์

คีย์เวิร์ด