วัชราพร นวดแผนไทย

วัชราพร นวดแผนไทย

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

อัตราการบริการ ขัดหน้า&นวดหน้า (ด้วยขมิ้น) 200/1 Hr. Faceal Scrub & Facial Massage (with turmeric) นวดไทย ( Tahi Massage ) 200/1 Hr._ 300/2 Hr. นวดเท้า ( Foot Massage ) 200/1 Hr._350/2 Hr. นวดออย ( Oil Massage) 300/1 Hr. ขัดผิว ( Body Scrub ) 300/1 Hr. นวดน้ำนม ( Milk Massage ) 400/1 Hr. นวดสลายไขมัน ( Cellulite ) 400/1 Hr. แก้อาการ ( Thai Massage Remedy ) 300/1 Hr. ไทยประคบ ( Thai Herbal Compress ) 750/2 Hr. หินร้อน ( Hot Stone ) 700/2 Hr. อบสมุนไพร ( Herbal Sauna ) 150/40 นาที ขัดผิว & น้ำนม ( Body Scurb & Milk ) 600/2 Hr.