นายเฮี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เป็ดตุ๋นยาจีน

นายเฮี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เป็ดตุ๋นยาจีน

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด อาหารตามสั่ง ตั้งแต่เวลา 7.00-20.30ทุกวัน