ห้องอาหารจริยา

ห้องอาหารจริยา

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก ขายอาหารไทย-จีน และอาหารตามเทศการจีน