โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กทม

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กทม

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร