บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด

บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอที มาเป็นระยะเวลานานนับ 10 กว่าปี อันประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ท และ ระบบรักษาความปลอดภัย จุดเด่นของเรา - ทีมงานมีประสบการณ์ - วิเคราะห์และออกแบบตามความต้องการ - ส่งงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน - ดูแลหลังการขาย