ส้มตำพี่แอน ซอย 8 หน้า ม.ธุรกิจฯ

ส้มตำพี่แอน ซอย 8 หน้า ม.ธุรกิจฯ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เจ้าหน้าประจำร้านส้มตำพี่แอน -ป้าจอย : ประธานร้าน, แม่ครัวตำ -พี่แอน : ผู้จัดการร้าน, พ่อครัว -พี่โอเว่น : มือทอด -ป้าปุ่น : คนเสิร์ฟ, เตรียมวัตถุดิบ -พี่หรีด : มือย่าง -พี่กวาง : คนเสิร์ฟ