ร้านอาหารมุสลิม มาซีละห์ - แป้น

ร้านอาหารมุสลิม มาซีละห์ - แป้น

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ขายอาหารหลากหลายชนิด เช่น ข้าวหมกไก่ ซุปหางวัว ซุปเนื้อ ซุปไก่ สลัดแขก กับข้าวไทยต่างๆ