โรงเรียนบ้านคำนวณวิทย์ สอนสด สยามสแควร์

โรงเรียนบ้านคำนวณวิทย์ สอนสด สยามสแควร์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร.ร.บ้านคำนวณวิทย์ โรงเรียนกวดวิชาในสยามสแควร์ ที่เน้นรูปแบบการเรียนการสอนในระบบสอนสด เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์เข้มข้น เจาะลึก ทั้งวิชาเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ สอนสดทุกรอบ โดยติวเตอร์-ทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในแต่ละสาขาวิชา