ระเบียงเคียงน้ำ 77 ปากเกร็ด ท่าน้ำวัดเตย

ระเบียงเคียงน้ำ 77 ปากเกร็ด ท่าน้ำวัดเตย

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านอาหารไทย บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา