แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ซูชิ สไตล์เอโดะเป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติ แบบญี่ปุ่น และยังถูกยกให้เป็นอาหารที่มี ไว้สำหรับรับรองแขกสำคัญอีกด้วย