พิพิธบางลำพู

พิพิธบางลำพู

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เปิดกรุสมบัติของแผ่นดิน ตามหาขุมทรัพย์ล้ำค่าถิ่นย่านเก่า ณ ที่แห่งนี้ “พิพิธบางลำพู” มาร่วมดูแลทรัพย์สินแผ่นดินอันมีค่าและร่วมรักษาสิ่งล้ำค่าแห่งบางลำพูได้แล้ววันนี้ กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงอาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ รวมถึงจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลานกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไป Slogan Reveal the Mysterious of Banglamphu’s Treasure At “PIPITBANGLAMPHU” Be apart of our heritage and treasure at Banglamphu. Definition The Treasury Department renovated these building of the old Wat Sungwej Printing School-a meaningful place located in historical area-to a museum under The Treasury Department’s management. It now tells stories of Banglamphu community and is also a new green and activity zone for the neighbors.