บ้านปลุกปรีดี

บ้านปลุกปรีดี

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

บ้านเรือนไทยโบราณ (มาก) มาปรับปรุงใหม่ ให้เช่าสำหรับจัดงานต่างๆ