ข้าวซอยโสภาพรรณ ลาดพร้าว 69

ข้าวซอยโสภาพรรณ ลาดพร้าว 69

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

อาหารภาคเหนือและอาหารภาคกลาง