วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 สี่แยกบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-883-1901 ต่อ 110 แฟกซ์ต่อ 117 มือถือ 0909756368 เปิดสอนระดับ ปวช. - ปวส. รอบเช้าพิเศษ เช้าปกติ บ่าย ค่ำ รอบวันอาทิตย์ สาขาวิชาที่เปิดสอน การตลาด การจัดการ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กราฟิกส์ดีไซน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การโรงแรมและการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เข้าเรียนวันนี้ชำระเพียง 2,000 บาท สามารถเข้าเรียนได้ทันที