ประดิพัทธ์บาร์เบอร์

ประดิพัทธ์บาร์เบอร์

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

602/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ ร้านตัดผมรองทรงมาตรฐาน ริมคลองประปา ที่เปิดมานานกว่า 40 ปี เปิดบริการทุกวัน เว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 0800-1800