สำนักติวสอบตั๋วทนายความ - อ.ทัด ปฐมภณณ์

สำนักติวสอบตั๋วทนายความ - อ.ทัด ปฐมภณณ์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ติวสอบตั๋วทนายความ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ บริการเกี่ยวกับตั๋วปีครบวงจร จัดหาสำนักงานทนายความในการฝึกภาคปฏิบัติทั่วประเทศ จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบ และติวไปรษณีย์