ก๋วยเตี๋ยว นายก๋ง - ประตูกรุงเทพ

ก๋วยเตี๋ยว นายก๋ง - ประตูกรุงเทพ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ-หมู๋ตุ๋นยาจีน ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน