หมูสะเต๊ะท่าดินแดง

หมูสะเต๊ะท่าดินแดง "หงษ์น้อยหมูสะเต๊ะ ท่าดินแดงซอย 5"

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

หมูสะเต๊ะท่าดินแดงเจ้าเก่า ดั่งเดิม